Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden vermeld. Deze voorwaarden zorgen voor helderheid en op deze manier voorkomen we misverstanden en teleurstelling. Een bestelling kan geplaatst worden wanneer de klant of consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. 

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

  • Verkoper

    De aanbieder van de producten via fazilsahin.nl. In dit geval is dit Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen, gevestigd aan de Kloetenseweg 17 en ingeschreven onder registratienummer 08052570 bij de Kamer van Koophandel.

  • Klant / consument of koper

    De klant van Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen die via de webshop / website een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

 

Definities

Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen (verkoper)
Het bedrijf achter de webshop die aangeboden wordt via www.fazilsahin.nl. 

Klant of consument (koper)
Een natuurlijk persoon of bedrijf dat of die een bestelling plaatst via de webshop van Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen. Als gevolg van deze bestelling gaat deze klant of consument een overeenkomst op afstand aan met Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen.

Bedenktijd en herroepingsrecht

Een periode waarin de consument of klant een beroep kan doen op het herroepingsrecht of ontbindingsrecht.

Deze periode is veertien dagen. Er kan een beroep worden gedaan op het ontbinden van de overeenkomst op afstand voor bepaalde producten. Omdat Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen versproducten levert gelden er uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Meer informatie is te vinden op de pagina met informatie over het retourneren van producten.

Schriftelijke communicatie
Hoewel de definitie voor schriftelijke communicatie bestaat uit de klassieke vorm van communicatie op basis van een communicatie op papier, verstaan wij hieronder ook de elektronische communicatie. Hieronder vallen: e-mails, conversaties via social media (accounts) en alles waaruit duidelijk kan herleid worden om wie het precies gaat (authenticiteit).

Geldigheid en toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 16 november 2020 en zijn van toepassing op de webshop van Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen en bijbehorende service en diensten, alsmede het productassortiment. Leidend hierbij is de overeenkomst op afstand die de consument of klant aan gaat met Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen.

Controleer de wijzigingsdatum aan het einde van deze pagina om te zien of er sinds het moment van verschijnen aanpassingen doorgevoerd zijn in deze voorwaarden. 

Prijzen en productaanbod

Alle prijzen die zichtbaar zijn op onze website zijn inclusief 9% BTW. 

Is een product toegevoegd aan de winkelwagen en wordt er afgerekend, dan zal de prijs van het artikel niet wijzigen. Het bedrag dat zichtbaar is in de getoonde productinformatie is leidend. Indien er akkoord gegaan wordt met de elektronische aankoop, dan zal deze prijs ook zichtbaar zijn in iedere verdere vorm van communicatie.

Is het product aangekocht buiten een periode waarvoor een actie of aangepaste prijs geldt, dan is het niet mogelijk om achteraf in aanmerking te komen voor korting.

Financiële afhandeling

De overeenkomst tussen Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen en de klant of consument is definitief wanneer er gekozen is voor de optie om te betalen. Hiermee stemt de klant of consument in met de algemene voorwaarden en is hiermee het bedrag ter waarde van de bestelling verschuldigd.

Klachten en garantie

Van Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen mag de consument of klant verwachten dat er alles aan gedaan zal worden om de producten in een ordelijke staat te leveren. Het assortiment uit onze webshop mag aan alle redelijke verwachtingen van de klant of consument voldoen. Aanvullende garanties kunnen echter niet geleverd worden.

Is het product niet in orde door een fout tijdens productie, dan zal een nieuw of vervangend product geleverd worden. Is duidelijk dat er sprake is van een product dat niet meer is opgenomen in het assortiment, dan zal een alternatief aangeboden worden. Tenzij er sprake is van een product met een vervangende waarde die hoger ligt dan het reeds voldane bedrag. In dit geval wordt een kortingsbon gegeven. Deze kortingsbon kan gebruikt worden in de webshop van Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen. 

Mocht blijken dat het product door onzorgvuldigheid van de klant of consument in een onredelijke staat terecht is gekomen, dan vervallen bovenstaande garanties onmiddellijk. Hieronder vallen: onjuiste opslag, het niet in acht nemen van de uiterste houdbaarheidsdatum of het incorrect openen of sluiten van het verpakkingsmateriaal.

Klachten

Via het contactformulier kan een klacht over een bestelling ingediend worden. Deze klacht zal binnen 1 werkdag na ontvangst voorzien worden van een eerste reactie (ontvangstbevestiging). Hierna heeft Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen veertien dagen de tijd om een antwoord te formuleren of een oplossing aan te bieden. Het afhandelen van een klacht zal altijd schriftelijk plaatsvinden.

Aandachtspunt hierbij is de uiterste houdbaarheidsdatum van onze (vers)producten. De garantie is vanzelfsprekend afhankelijk van de levensduur van het product. Een klacht dient daarom binnen 24 uur na levering kenbaar gemaakt te worden.

Akkoord met de voorwaarden?

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat er ingestemd wordt met deze algemene voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door:

Fazil Sahin Oriëntaalse Delicatessen

Kloetenseweg 17 
7101 TV Winterswijk